NO

Først skaper et vision og teamprofil så bygger vi et lag

Helhetlige løsninger

Vi bygger team og leder det samtidig
Vi undersøker Partners behøv
1
Hvert oppdrag er spesielt for oss. Før vi påbegynner rekruttering av prosjektteam, undersøker vi grundig forventninger og krav som stilles til teamet. Deretter utfører vi undersøkelse vedrørende ønskede ferdigheter og kompetanser. I neste skrit deltar vi i daglig drift av organisasjon slik at vi blir kjent med handlingsmønster, organisasjonskultur, arbeidmiljø, og kjerneverdier i virksomheten. Alt dette bidrar til å lage en detaljert kandidatprofil som bidrar til å bygge et riktig team.
Tett samarbeid i rekrutteringsprosessen
2
Da har vi utarbeidet et vision av prosjektteam så begynner vi med rekrutteringen. Våre dyktige rekruttere støttet av diverse HR verktøy har ambisjon til å finne de beste kandidatene. Vi leder rekrutteringsprosessen fra A til Å, imidlertid er det Partneren som bestemmer om ansettelse. Naturligvis gir vi partneren full støtte ved beslutningen.
Vi organiserer arbeidsplass
3
Vi holder oss ansvarlig for organisering av teamets fremtidig arbeidsplass - vi finner passende kontor og utstyrer det med nødvendig arbeidsverktøy. Vi gjør våre best til at arbeidsplassen bygges opp under selskapets visjon og tilfredsstiller prosjektets behov. For oss er det svært viktig å skape en nyttig arbeidsplass hvor ansatte kan føle seg avslappet og fokusere på prosjektarbeid samtidig.
Vi lanserer teamet
4
Vårt hovedansvar er å ansette medarbeidere og dette innebærer at vi tar på oss alle formaliteter knyttet til ansettelse. I neste skritt forbereder vi teamet til prosjektoppstart. Vi tilbyr en riktig god innledende opplæring og blant annet organiserer møte med Partneren slik at teamet kan oppleve å være en del av organisasjon samt bli kjent med kjerneverdier og rutiner i virksomheten.
HR og støtte på operative nivå
5
Ved ønske tilbyr vi støtte i ledelse på operative nivå - ikke bare bygger vi et team men også kan organisere arbeid og lede. Vi fordeler ressurser, planlegger arbeid og overvåker kvaliteten på utført prosjektarbeid. Vi veileder ansatte og fokuserer på kontinuerlig kompetanseutvikling. En effektiv organisasjonsledelse betyr at virksomheten kommer til mål og prosjektarbeid utføres med høyeste kvalitet.
Vi har fokus på opplæring og kontinuerlig kompetanseutvikling
6
Vi er opptatt av å skape høykvalitets og effektivt team, hvor ansatte omsetning ligger på lavest mulig nivå. Det legges stor fokus på kontinuerlig opplæring og personalutvikling samt med en klar karriereplanlegging. Motivasjon på høyt nivå og stadig kompetanseutvikling i teamene våre er nøkkelen til Partnerens suksess.
Rekruttere et lag

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Senior Backend Java Engineer

Remote - Berlin/Germany